โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สาขา เพาะเห็ดนางฟ้า

ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร ถ.กรป.รังสรรค์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
yoh0812755637

ข่าวศูนย์แรงงานอำเภอศรีสาคร