ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี ๖๓

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้ร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี ๖๓ ได้นำบริการแจกไอติมหมุนฟรีให้เด็กๆ ร่วมกับทีมงานอำเภอสุคิริน ณ ที่ว่าการอำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

เปิดฝึกโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒๕๖๓

  

เปิดฝึกโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รุ่นที่ ๑๗/๒๕๖๓ สาขา ช่างทาสีอาคาร ณ บ้านราฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๔ ต.สุคิริน และรุ่นที่ ๑๘/๒๕๖๓ สาขา ช่างปูกระเบื้อง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้ร่วมเปิดฝึกโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รุ่นที่ ๑๘/๒๕๖๓ สาขา ช่างปูกระเบื้อง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส มาร่วมเปิดกิจกรรม ณ บ้านปารีย์ หมู่ที่ ๓ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

  

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

เปิดฝึกโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒๕๖๓

  

เปิดฝึกโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รุ่นที่ ๑๗/๒๕๖๓ สาขา ช่างทาสีอาคาร ณ บ้านราฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๔ ต.สุคิริน และรุ่นที่ ๑๘/๒๕๖๓ สาขา ช่างปูกระเบื้อง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้ร่วมเปิดฝึกโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รุ่นที่ ๑๘/๒๕๖๓ สาขา ช่างปูกระเบื้อง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส มาร่วมเปิดกิจกรรม ณ บ้านปารีย์ หมู่ที่ ๓ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

  

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

พิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอำเภอสุคิริน รุ่นที่ ๒