ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ประชาสัมพันธ์ "โครงการเพชรในตม" คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้ทำการประชาสัมพันธ์ "โครงการเพชรในตม" คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามสั่งการของสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสและกอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ณ โรงเรียนสุคิรินวิทยา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
ณ ห้อง เรียน E-lerning โรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มโครงการ one plan