ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

เชิญชวน ยื่นสมัครออนไลน์ เริ่มวันที่15 มกราคมนี้ถึง13 กุมภาพันธ์ นะครับ เดี๋ยวรอช่องทางยื่นจากกรมจัดหางานจังหวัดนะครับ

 

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมแซมบ้าน

 

วันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิรินได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมแซมบ้าน ให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลมาโมง จำนวน ๒ หลัง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก นิคมสร้างตนเองสุคิริน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส. ทหารในพื้นที่ บัณฑิตอาสาประจำตำบลมาโมง และประชาชนในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ช่วยซ่อมแซมบ้านให้กลุ่มเป้าหมาย ณ บ้านยาเด๊ะ  หมู่ที่ ๒ และ บ้านปารีย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลมาโมง

วันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ร่วมกับ ร.ท.อชิตพล เทียมเมฆ ผบ.ร้อย.ทำ.๑๐๑๕ บัณฑิตอาสา,ชุด ชคต.มาโมง และ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบถุงยังชีพ ที่ได้รับมอบจาก ฉก.กรม.ทพ.๔๙ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นางตีเมาะ มามะ ที่อยู่ ๖๑ หมู่ที่ ๑ บ้านกะลูบี เป็นผู้ป่วยติดเตียง และสายตามองไม่เห็น
๒. นางมือแย มามะ ที่อยู่ ๓๔ หมู่ที่ ๑ บ้านกะลูบี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และเป็นผู้ป่วยติดเตียง
๓. น.ส.แมะ ดาหาแม็ง ที่อยู่ ๑๖๔/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสว.ใน เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ยากจน
๔. น.ส.คอนีเย๊าะ อาแว ที่อยู่ ๒๘๗/๓ หมู่ ๙ บ.ราษฎร์พัฒนา เป็นผู้ด้อยโอกาส ยากจน
๕. น.ส.เจ๊ะรอเมาะ มะดำ ที่อยู่ ๙๘๔๙ หมู่ที่ ๑๐ บ.สามซอย เป็นผู้พิการ ทางการมองเห็น
ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้พบปะพูดคุยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

มอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการในพื้นที่ตำบลมาโมง

เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน/โฆษกชาวบ้าน รุ่นที่ ๑๔ ได้ร่วมมอบอุปกรณ์ไม้ค้ำยัน ๓ ขา ให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลมาโมง จำนวน ๖ ราย โดยมีนายแพทย์ พ.อ.โชคชัย ขวัญพิชิต รอง.ผอ.ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิตอาสา ๙๐๔ พระราชทาน เดินทางมามอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการ ซึ่งได้รับการประสานงานจาก ร.ท.อชิตพล เทียมเมฆ ผบ.ร้อย.ทพ.๑๐๑๕ จัด ชป.กร. ร่วมกับ ปลัดอำเภอ,บัณฑิตแรงงาน,บัณฑิตอาสา,กลุ่มญาลันนันบารู,ชคต.มาโมง,กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะและมอบอุปกรณ์ไม้ค้ำยันสามขาให้กับผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๕ และ หมู่ ๗ จำนวน ๖ ราย ดังนี้
๑.นาง จ้อง จันทร์สงฆ์ บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมงล อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
๒.นาง พีเอ๊ะ เจ๊ะเต๊ะ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
๓.นาง ยาตี มะ บ้านเลขที่ ๑๐/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
๔.นาง เจ๊ะแย เจ๊ะแว บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
๕.นาย บือราเฮง เจ๊ะเละ บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
๖.นาย มายูโซ๊ะ มามะ บ้านเลขที่ ๓๑/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ผลการปฏิบัติ - เพื่อให้ผู้พิการสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้น และพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป พร้อมทั้งได้แสดงสัญลักษณ์ มินิฮาร์ท สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน โดยใช้หลักการสื่อสารด้วยความจริงใจ "SATU PADU"(ซาตู ปาดู) เราคือพี่น้องกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี