ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้รับมอบหมายจากนางอัญชลี  ปะดุกา นวก.ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส ให้เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้ถวายเครื่องราชสักการะฯวางพานพุ่ม(ดอกไม้สด) โดยมีนายเจษฎา  จิตรัตน์ ผวจ.นธ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ตำหนักสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

  

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิรินได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม โดยมีนายอรณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา บัณฑิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

  

 

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการนาข้าวขั้นบันไดตามพระราชดำริบ้านยาเด๊ะ

วันที่ ๗ ตุลาคม ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเด็บเกี่ยวข้าวประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการนาข้าวขั้นบันไดตามพระราชดำริบ้านยาเด๊ะ หมู่ที่ ๒ ต.มาโมง โดยมีนายลุอี ฮาบิ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุคิริน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ บัณฑิตอาสา และประชาชนปลูกข้าวในพื้นบ้านยาเด๊ะ มาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บ้านยาเด๊ะ หมู่ที่ ๒ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

     

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 พบกับตำแหน่งงานทั่วประเทศกว่า 1 ล้านตำแหน่ง ในวันที่ 26 -28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร