ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้ดำเนินการปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะแรงงานนอกระบบ(รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) กิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ณ. ที่ทำการผู้สูงอายุ ม.๑ ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
 
 
 
เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

วันที่ ๒ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมส่วนราชการ ประชาชน จิตอาสาพระราชทานมาร่วมกิจกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไอปาโจ หมู่ที่ ๑ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

วันที่ ๒ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้ร่วมเป็นวิทยากร ให้กับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ รุ่นที่ ๙ ในกิจกรรมสายสัมพันธ์และสันทนาการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากน้องๆได้เป็นอย่างดี ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อ.สุคิริน จ.นราธิวาส