ช่วยแพ๊คถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ข่าว สนง.แรงงาน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

   

เมื่อวันที่ 18. ธ.ค.62. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิรินได้รับมอบหมายจากนายอรุณ ศรีใส นอ.สุคิริน/ผอ.ศปก.อ.สุคิริน ได้แพ๊คถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับสิ่งของได้ที่บริเวณตลาดกลางผลไม้อำเภอสุคิริน จำนวน 450 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป