กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 100 คน ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส