พิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอำเภอสุคิริน รุ่นที่ ๒

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ข่าว สนง.แรงงาน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

พิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอำเภอสุคิริน รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดอำเภอสุคิริน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน เป็นประธานเปิดพิธีฯ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาผู้นำชุมชน บัณฑิตอาสาร่วมเปิดพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอสุคิริน หมู่ ๑๑ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส