เปิดฝึกโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒๕๖๓

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ข่าว สนง.แรงงาน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

เปิดฝึกโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒๕๖๓

  

เปิดฝึกโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รุ่นที่ ๑๗/๒๕๖๓ สาขา ช่างทาสีอาคาร ณ บ้านราฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๔ ต.สุคิริน และรุ่นที่ ๑๘/๒๕๖๓ สาขา ช่างปูกระเบื้อง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้ร่วมเปิดฝึกโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รุ่นที่ ๑๘/๒๕๖๓ สาขา ช่างปูกระเบื้อง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส มาร่วมเปิดกิจกรรม ณ บ้านปารีย์ หมู่ที่ ๓ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส