กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี ๖๓

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ข่าว สนง.แรงงาน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี ๖๓

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้ร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี ๖๓ ได้นำบริการแจกไอติมหมุนฟรีให้เด็กๆ ร่วมกับทีมงานอำเภอสุคิริน ณ ที่ว่าการอำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส