ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเศษ รุ่นที่43/2562 สาขาช่างตัดเย็บเครื่องแต่งกายมุสลิม จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562 ณ  บ้านสายะ หมู่ 4 ตำบลกาวะ  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

 

 

 

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดีร่วมกับอำเภอสุไหงปาดี ได้ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่"บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ข้าราชการในระดับจังหวัดอำเภอร่วมทั้งภาคเอกชน  ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนและนำบริการด้านต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน  เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน ในการนี้ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี ได้นำบริการการสาธิตการทำขนมปุ้ยฝ้าย และขนมโดนัทจิ๋ว พร้อมได้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ณ.องค์การบริหารตำบลริโก๋ หมู่ที่ 1  ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 

 

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

 

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสุรียานี สาและ กับนางสาวซือมาวาตี รอนิง บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสุไหงปาดี และทีมงานศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี โดยมี นายอานูวา กาเซ็ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปิเหล็ง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ2562 กิจกรรม ปูกระเบื้องอาคารตาดีกา วันนี้ 3-8 มีนาคม 2562 มีผู้ร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ณ ตาดีกานูรุดดีน หมู่ที่ 7 บ้านปิเหล็ง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ลุล่วงไปด้วยดี