ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

เขียนโดย ซูฮาดา บินแม

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯและต้อนรับคณะฯ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน