ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

เขียนโดย สูฮายณี อาแว
 
 

กระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือด้านประกันสังคม มาตรา33 และเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

ประกันสังคม ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการเดิมสมทบ 5%จ่ายลดลง เหลือ 3%

เริ่ม มกราคม - มีนาคม64นี้

และเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จากเดิม 600 บาทเพิ่มเป็น

800 บาทต่อเดือนสำหรับบุตร 1-6 ขวบ 

 ครั้งละไม่เกิน 3 คน

 

 

 
เขียนโดย ซูฮาดา บินแม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบบรมฝีมือแรงงาน
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 2 สาขา
1.ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 10 คน
2.เย็บจักรอุตสาหกรรม( ผ้า) จำนวน 10 คน