ทำเนียบบัณฑิตแรงงาน

ทำเนียบบัณฑิตแรงงาน

เขียนโดย สูฮายณี อาแว

ทำเนียบบัณฑิตแรงงาน

 

 

 

นางสาวสูฮายณี  อาแว

บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์อำเภอสุไหงปาดี

 

 

 

นางสาวซูฮาดา  บินแม

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสากอ

 

นางซารีนา   อูเซ็ง

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสากอ

 

นางสาวสุรียานี   สาและ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสุไหงปาดี

 

 

นางสาวซือมาวาตี   รอนิง

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสุไหงปาดี

 

นางนูรีซา   และแย

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลริโก๋

 

 

นางสาวบุศริน  อาแว

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาวะ

 

 

นายภัทรนันท์  อูมา

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลโต๊ะเด็ง

 

นางสาวซาวาณี  นิบู

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปะลุรู