หน้าหลัก

หน้าหลัก

เขียนโดย ซูฮาดา บินแม

ประกาศประชาสัมพันธ์‼️

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยและกลโกงกลุ่มมิจฉาชีพแจกซิมการด์เบอร์โทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทย
เมื่อเดินทางถึงไต้หวัน.