ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

ศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงปาดี

เขียนโดย ซูฮาดา บินแม

 

ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์
กับ #กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 อาชีพ

ฟรี! ผ่านทาง ▶️ http://eit.dsd.go.th/dsdtraining.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม #สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506 กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน