ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

หมวด:

วันที่ 28  มกราคม  2563  เวลา 13.30 น.นางเบญจวรรณ ฝอยทอง ผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะชี้แจงและปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา หลักสูตร ที่รองอัลกุรอาน เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก