ศูนย์แรงงานอำเภอแว้ง

ถ.ราษฏร์บำรุง ต.แว้ง
อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

ศูนย์แรงงานอำเภอแว้ง

|
เขียนโดย นาถยา มฤครัตน์

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส⇒ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการสมัคร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/narathiwat