หน้าแรก

หน้าแรก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงานผู้เสียสละเวลาส่วนตัวและครอบครัว นำบริการด้านแรงงานช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและครอบคลุม พร้อมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.นราธิวาส

กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนนายจ้างที่ประสงค์จะต่ออายุให้กับลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้ลงทะเบียนขอรับบัญชีรายลูกจ้าง รีบพาลูกจ้างไปตรวจสุขภาพ และยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานผ่านทาง http://e-workpermit.doe.go.th/ เพื่อเลือกวันนัดหมายพาลูกจ้างต่างด้าวมาขอรับ VISA และใบอนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (oss)
#กระทรวงแรงงาน
#สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506