หน้าแรก

หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 25 นราธิวาส
รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564

 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/naradsd/