หน้าแรก

หน้าแรก

อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้ศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ประจำร้านนาวากาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ณ บริเวณร้านนาวากาชาด (สวน ร.5) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวา ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 รวม 10 วัน  10 คืน ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ประธานพิธีเปิดการประชุมประจำเดือนศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยแรงงานจังหวัดนราธิวาส (นายบุญลอย  เขียดนิล) มอบหมายให้นางอชิรญาณ์  แสนธินันชัย นักวิชการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ ได้แจ้งผลการดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น.ศูนย์แรงงานอําเภอยี่งอได้ดําเนินโครงการศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ร่วมกับอําเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอําเภอยี่งอเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ