หน้าแรก

หน้าแรก

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายยะห์ยา  ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส  ประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ประธานพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นางพาตีเมาะ  สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย