หน้าแรก

หน้าแรก

เมื่อวันที่14 กันยายน ​2563​ ศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ ได้จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) กิจกรรมปูกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ ณ​ มัสยิดบ้านบือแนกาเซ็ง หมู่ที่ 2  ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส​

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563 ศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ เข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดนราธิวาส โดยมี นางอัญชลี  ปะดุกา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางละออ  กลับเจริญ ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ได้บรรยายทิศทางการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมทั่วไทย ในระดับพื้นที่