ศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ ดำเนินการสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต

สนง.แรงงาน.นธ."

เมื่อวันที่ 19 พ.ย 2562 เวลา 13.00น. ศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ โดยนางสาวดารูณี ดอเลาะ  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตะปอเบาะ ได้ประสานกับทายาทผู้เสียชีวิต

(กรณีผู้ประกันตน ม.40) จํานวน 2ราย เพื่อมาให้การบันทึกถ้อยคําแก่เจ้าพนักงานประกันสังคม เพื่อรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรณีเงินบําเหน็จชราภาพ ณ.สนง.ประกันสังคม จว.นธ.

พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ ม.1,2,3 จํานวน 120 ราย เพื่อจัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนม.40 และดำเนินการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ณ เคาเตอร์เซอวิส เซเว่นอีเลเวน