โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการทำเฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม

สนง.แรงงาน.นธ."

ศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม